V září se uskuteční mezinárodní doktorská škola EDUC

Ve dnech 6. - 9. září 2023 se v Brně v rámci univerzitního konsorcia EDUC sejdou studenti a akademici z univerzit v Paříži (Nanterre), Cagliari, Potsdam, Pécs a Brně

20. 6. 2023

Bez popisku

Bez popisku

Bez popisku

Projekt European Digital EuroCity (EDUC) propojuje evropské univerzity a jeho hlavním cílem je podporovat nové modely fyzické a virtuální mobility studentů, učitelů a zaměstnanců, iniciovat společné výzkumné projekty a čelit výzvám společnosti cestou inovace a multidisciplinarity. V rámci tohoto projektu se v Brně na Ústavu románských jazyků a literatur uskuteční mezinárodní škola, které se zúčastní studenti a akademici z pěti evropských univerzit. Program bude bohatý i pestrý, v celkem osmi dílnách se budou prolínat témata literární i lingvistická, a kromě nich se můžeme těšit také na několik přednášek. Ani s jazykovou rozmanitostí škola nezůstane pozadu, program bude probíhat ve francouzském, španělském, italském a portugalském jazyce. 

Le projet European Digital EuroCity (EDUC) réunit les universités européennes et son objectif principal est de promouvoir de nouveaux modèles de mobilité physique et virtuelle des étudiants, des enseignants et du personnel, de lancer des projets de recherche conjoints et de relever les défis de la société grâce à l'innovation et à la multidisciplinarité. Dans le cadre de ce projet, un séminaire international sera organisé à l'Institut des langues et littératures romanes de Brno, à laquelle participeront des étudiants et des professeurs de cinq universités européennes. Le programme sera à la fois riche et varié, avec un total de huit ateliers couvrant un mélange de sujets littéraires et linguistiques, en plus de plusieurs conférences plénières. Le séminaire est aussi porteur de diversité linguistique puisque les interventions auront lieu en français, en espagnol, en italien et en portugais.

setkání více než 0 účastníků

z 0 evropských univerzit

ve 0 románských jazycích

během 0 dnů

V následujících odkazech naleznete podrobnější informace, které budeme průběžně aktualizovat. Těšíme se na vás!

Účastníci / enseignants program / programme informace / informations workshop


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info