Ústav románských

jazyků a literatur

Na magistra s románskými jazyky!

Jste bakaláři v oboru románských jazyků a literatur a uvažujete nad zápisem do magisterského studia?  Na Ústavu románských jazyků a literatur nabízíme v souvislosti s vybranými románskými jazyky jako jediná česká univerzita všechny tyto specializace – filologie, učitelství, překladatelství i kulturní studia.  Přihlášku na magisterské studium francouzského, španělského a italského jazyka si můžete podat již od 1. ledna 2020.

Číst dále