O NÁS

Ústav románských jazyků a literatur vznikl zároveň se zrodem Filozofické fakulty a Masarykovy univerzity.  Zajišťuje výuku v oblasti románských jazyků, literatury a reálií. Nyní zde studuje více než 700 studentů, z toho na čtyři desítky v doktorském studiu. Bakalářské a magisterské programy, v prezenčním i kombinovaném studiu, se zaměřují na francouzský, španěl­ský, italský a portugalský jazyk a literaturu. Vedle hlavních oborů se zde vyučuje i katalánština, baskičtina a rumunština. V magisterském cyklu pak studium filologické souběžně pro­vází program učitelství pro střední školy.

Historie a tradice

Členové katedry patří k zakladatelům sdružení Gallica, jehož cílem je podpora studia francouzského jazyka a literatury včetně doktorského studia. Cena Prix Gallica o nejlepší diplomovou a doktorskou práci byla udělena za posledních šest let pěti brněnským studentům. Brněnští studenti patří také mezi výherce ceny Premio Ibero-americano, udělované velvyslanci ibero-amerických zemí v České republice nejlepším studentů hispanistiky a lusitanistiky. Stejné úspěchy a přední umístění dosahují studenti v soutěžích překladatelských. Úroveň studia potvrzují mezinárodní konkurzy: stipendium a cenu Gastona Mirona, jež je udělována každoročně Asociací quebeckých studií jen jednomu studentovi v celosvětové konkurenci, získal brněnský doktorand.

Kvalitu vzdělání vtiskli Ústavu velcí romanisté, kteří zde působili a někteří dodnes působí: profesoři Otto Ducháček, Otakar Novák, Karel Ohnesorg, Jaroslava Pačesová, Jaroslav Fryčer, Jiří Šrámek, Lubomír Bartoš, docent Ivan Seidl, docentky Eva Spitzová, Růžena Ostrá, Zdeňka Stavinohová.

Oceněné studentské práce

Prix Gallica za nejlepší dizertační práce obhajené v letech 2014 a 2015

Veronika Černíková – 1. místo "L’écrivain fictif dans l’oeuvre de Gérard Bessette". Vedoucí: prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.

 

21. Premio Iberoamericano (2015)

Zlata Pospíchalová – 2. místo "Lingvistické kontakty v Pouzu".Vedoucí: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.

Katarína Šulganová – 3. místo "Emigrace a exilu ve vybraných povídkách Josého Rodriguese Miguéise". Vedoucí: Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

Katarína Havranová - Čestné uznání za mimořádnou jazykovou obratnost "Ženské a mužské vzory ve zlaté éře mexické kinematografie". Vedoucí: Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

 

Cena Hieronymitae Pragenses 2015 

Martina Čáslavská – 1. místo za překlad úryvku z knihy Instalação do Medo

Natálie Pižemová – 2. místo za překlad úryvku z knihy O Anibaleitor

 

Cena děkana za vynikající závěrečnou práci 2015

Lenka Pavličová – 2. místo "La contribution de la synesthésie dans les publicités cosmétiques et alimentaires en France : analyse sémantique". Vedoucí: Mgr. Christophe Cusimano, Ph.D.

 

20. Premio Iberoamericano (2014)

Barbora Kosinová - 1. místo "Jsem snad zodpovědný za svého bratra? Kain podle Saramanga: Přerod biblického antihrdiny v literárního hrdinu". Vedoucí: Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

 

Prix Gallica 2013

Hana Krištofíková – 2. místo "Adverbiaux d'intensification et constructions appréciatives en français : observation de la variation intergénérationnelle". Vedoucí:  PhDr. Alena Polická, Ph.D.

 

18. Premio Iberoamericano (2012) 

Lucia Nekorancová – 1. místo "Násilí v povídce „Výběrčí“ od Rubem Fonsecy". Vedoucí: PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D 

Petra Wagnerová – 2. místo "Studie kulturního soužití v Hlubokých řekách prostřednictvím hledání identity Ernesta". Vedoucí: doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.

 

17. Premio Iberoamericano (2011) 

Jan Střítecký - 1. místo "Imagen de la Revolución mexicana en la novela de Carlos Fuentes". Vedoucí: doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.

Marek Atanasčev – 1. místo "A personagem de D. Madalena de Vilhena na obra Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett ". Vedoucí: Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.

 

16. Premio Iberoamericano (2010) 

Jan Darebný – 1. místo "Skládej verše s rozvahou. Metrika v díle Lope de Vegy Rytíř z Olmeda". Vedoucí: Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D.

Michal Kováč – 2. místo "Marcelismus v Novém státě – vláda Marcela Caetana ". Vedoucí: Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch

 

Cena Hieronymitae Pragenses (2015)

Alena Dostálova – 2. místo za překlad díla Zázračný lečitel.

 

13. Premio Iberoamericano (2007) 

Milada Píchová – 1. místo "El Camino de Santiago - Ayer y Hoy". Vedoucí: Mgr. Monika Strmisková.

 

12. Premio Iberoamericano (2006)

Klára Simečková – 3. místo "Ciganos"

 

11. Premio Iberoamericano (2005)

Klára Šimečková – 1. místo "Algumas expressões da saudade do Brasil"

 

6. Premio Iberoamericano (2000)

Renata Sedláčková - 1. místo "El mito amazónico de Yurupary como obra literaria"

Daniel Nemrava – 2. místo "O carnavalesco e o mítico na morte da Quincas Berro D' Águas"

 

5. Premio Iberoamericano (1999)

Lenka Vavrušová – 1. místo  "O dragão de cobre"

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info