Studentská konference na FF MUNI měla úspěch

Na poslední listopadový víkend připravily studentky doktorského studia konferenci Community in Peril: From Individual Identities to Global Citizenship, kde 25 účastníků z různých koutů světa prezentovalo své poznatky a názory

28. 11. 2022

Ve dnech 25. a 26. listopadu se na Filozofické fakultě MUNI uskutečnila studentská konference Community in Peril: From Individual Identities to Global Citizenship, kterou bylo možné sledovat nejen prezenčně, ale rovněž prostřednictvím online platformy. 

Páteční blok přednášek důstojně zahájila PhDr. Athena Alchazidu, Ph. D. příspěvkem na téma Indigenous Latin America and Identity Issues in the Era of Globalization. Následující přednášející představili svá témata v rámci sedmi panelů. U mikrofonu se vystřídalo přes dvě desítky účastníků, kteří do Brna přijeli z velmi rozličných zemí a kulturních prostředí. Téma, dané názvem konference, bylo spojovacím prvkem výstupů, a zároveň umožnilo rozdílné přístupy a úhly pohledu přednášejících. V sobotu odpoledne konferenci zakončil Ben Alexander (University of Southern California, USA) příspěvkem na téma Strangers in Their Own Time and Place: Tony Soprano, Wild Bill and Donald Draper. Na závěr úspěšného dvoudenního setkání se účastníci společně vydali na brněnské vánoční trhy.

Jedním z největších přínosů konference bylo, dle jedné z organizátorek, především aktivní zapojení do diskuzí a chuť sdílet poznatky a dozvídat se názory ostatních účastníků. Dva dny konference se nesly v živém duchu multikulturního prostředí, což výborně korespondovalo s tématem. S organizací pomáhali studenti bakalářských programů, kteří se své role ujali zodpovědně a s nadšením.

PROGRAM KONFERENCE

BOOK OF ABSTRACTS

Bez popisku

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info