Skvělé výsledky studentek Ústavu románských jazyků a literatur v soutěži Premio Iberoamericano

Iberoamerickou cenu vyhrála Kateřina Rottová (Portugalský jazyk a literatura), třetí místo obsadila Alice Hříbalová (Španělský jazyk a literatura).

30. 4. 2018 Silvie Špánková

V prestižní Iberoamerické ceně, zaštítěné velvyslanectvími Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska, Uruguaye a Venezuely v ČR, se brněnské portugalistice již několikrát podařilo obsadit přední místa. Po úspěchu Barbory Kosinové (1. místo), Lucie Nekorancové (1. místo), Marka Atanasčeva (1. místo), Kláry Šimáčkové (1. a 2. místo), Michala Kováče (2. místo), Martiny Harthové (2. místo), Kataríny Šulganové (3. místo) a Moniky Janotkové (3. místo) si naše portugalistika připisuje další vynikající výsledek.

V letošním ročníku se na první příčce umístila KATEŘINA ROTTOVÁ, posluchačka 4. ročníku oboru Portugalský jazyk a literatura na MU, s prací „O motivo do centauro nos contos de José Saramago”, v níž nápaditě rozebírá netradiční ztvárnění mýtu kentaura v povídkové tvorbě portugalského spisovatele Josého Saramaga.

Ústav románských jazyků a literatur se těší nejen z tohoto úspěchu, protože 3. místo obsadila také naše studentka, Alice Hříbalová, s esejí o Juliovi Cortázarovi. S potěšením tedy konstatujeme, že z celkového počtu 23 přihlášených prací z různých českých vysokých škol dvě ze tří ocenění získaly studentky našeho ústavu. 

Připomeňme, že brněnská portugalistika rovněž slaví úspěchy v dalších studentských soutěžích, zejména v překladatelském klání Hieronymitae Pragenses (loňské a předloňské vítězství Martina Jakúbka). Loni též studentka 3. ročníku oboru Portugalský jazyk a literatura, Marie Simões, vyhrála Cenu děkana v kategorii bakalářských prací s literárně-teologickým tématem „Confronto dos comentários de dois teólogos ibéricos do século XVI sobre o discurso de Eliú do Livro de Job“.

Více článků

Přehled všech článků