Portugalistika je součástí evropského projektu Románské jazyky pro slovanské univerzitní studenty

Projekt Romance languages for Slavic-speaking university students (LMOOC4Slav) spadající pod program EU Erasmus + Cooperation partnerships in higher education má za cíl vytvoření online kurzů MOOC (Massive open oline course) a výukových materiálů OERS (Open educational resources) pro portugalský a italský jazyk s vazbou na univerzitní prostředí. Cílovou skupinou mají být především slovanští studenti se znalostmi jazyka B1/B2 SERR, kteří se v rámci svého studia plánují zúčastnit programu Erasmus v Portugalsku nebo v Itálii.

1. 6. 2022

Projekt vznikl na základě výsledků studií, které opakovaně upozorňují na skutečnost, že dovednosti potřebné pro používání běžného a obecného jazyka se liší od dovedností a znalostí požadovaných pro komunikaci v akademickém prostředí. Tento rozdíl pak může mít neblahý vliv na průběh stáže, často vede k demotivaci a může mít také negativní dopad na ukončení cyklu studia. Projekt má za cíl podpořit schopnost studentů dlouhodobě zlepšovat své jazykové dovednosti a uplatňovat je při konkrétních situacích, které jsou vázány na univerzitní život za hranicemi.

O zapojení portugalské sekce ÚRJL do mezinárodního projektu rozhodla italská národní federace a centrum pro iniciativu Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa, která v této věci oslovila doc. Ivu Svobodovou, která byla zvolena koordinátorkou projektu na FFMU. Společně s Univerzitou v Portu (UP) se bude spolupodílet na tvorbě výukových materiálů pro portugalský jazyk. Italskou částí projektu pak byla pověřena Università per Stranieri di Perugia (UNISTRAP) a makedonská Univerzita svatých Cyrila a Metoděje Skopje (UKIM). Součástí týmu je také Jagellonská univerzita v Krakově (JU).

 

Více o projektu se můžete dozvědět zde:

https://www.lmooc4slav.eu/?fbclid=IwAR3pAJ_kYiA0RvHKHs73A7O02YsXx9nv9ibO4wg3-Mi-eue_EloiSNUjNkQ

Sledujte také naše facebookové stránky:

https://www.facebook.com/LMooc4Slav/

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info