Nový předmět na španělštině představí různé podoby středoevropské hispanistiky

Od semestru jaro 2020 si studenti a studentky oboru Španělský jazyk a literatura mohou zapsat nový předmět s názvem El hispanismo en Europa Central y Oriental (Hispanistika ve střední a východní Evropě).

15. 1. 2020 Eva Lalkovičová

Předmět je určen pro studující bakalářského i magisterských oborů, kteří tak mají možnost seznámit se s historií a vývojem hispanistiky ve střední a východní Evropě. Během jarního semestru vystoupí čtyři odbornice z vybraných zemí a představí témata spojená s vlastním výzkumem.

„Hispanistika ve střední a východní Evropě je povinně volitelný předmět, který může být obohacující pro studující všech stupňů studia. Každý rok navštíví Brno odborníci a odbornice, jejichž studijní oblasti se liší od těch, kterými se zabývají vyučující na naší katedře. Otevírá se tak možnost dovědět se, jakými směry se v současnosti ubírá hispanistika v naší geografické a kulturní oblasti,” přibližuje obsah předmětu jeho garant Daniel Vázquez Touriño.

V předmětu si posluchači a posluchačky osvojí základní znalosti a dovednosti ve čtyřech různých odvětvích hispanistiky a naučí se také psát recenze odborných textů. Výuka bude probíhat blokově.

Jaro 2020: Současná argentinská literatura i frazeologie v překladu

V prvním semestru výuky představí svá témata čtyři odbornice z Maďarska, Slovinska, Srbska a Bulharska.

Dóra Bakucz (Katolická univerzita Petra Pázmánye v Budapešti, téma Současná argentinská literatura) získala doktorský titul v oboru španělské filologie a na univerzitě v Budapešti se věnuje výuce španělské a latinskoamerické literatury a překladu. Publikuje články zejména o současné španělské a latinskoamerické próze a dramatu. Vyučovala na mnoha evropských univerzitách (Valencie, Barcelona, Lublaň, Temešvár, Zadar, Brno) a pracuje také jako překladatelka.

Gemma Santiago Alonso (Univerzita v Lublani, téma Divadelní praxe jako nástroj učení se jazyka) má doktorát z oboru didaktika cizích jazyků z Univerzity v Lublani, kde také pracuje. Zabývá se tématy spojenými s aplikovanou lingvistikou (osvojování cizího jazyka, kognitivní lingvistika a gramatika, akademické psaní). Na univerzitě už v roce 1999 založila divadelní soubor Hipercloridria, se kterým uvedla hry jako Tres sombreros de copas od Miguela Mihury (2000), Caricias od Sergiho Belbela (2004) nebo vlastní hru Porque sueño no los estoy (2005).

Anđelka Pejović (Univerzita v Belehradu, téma Lingvokulturní a kognitivní přístup ve frazeologii) má doktorát z Univerzity v Granadě a ve svém výzkumu se zaměřuje na lexikologii, frazeologii a aplikovanou lingvistiku. Je autorkou dvojice monografií a mnoha odborných článků, stejně jako překladatelské příručky pro překlad mezi srbštinou a španělštinou. Přednášela na mnoha univerzitách v zemích střední a východní Evropy.

Véselka Nénkova (Plovdivská univerzita Paisij Chilendarski, téma Frazeologie: překlad a kreativní modifikace) má doktorát ze španělské lingvistiky z Univerzity ve Valladolidu a na Plovdivské univerzitě se stala profesorkou v oboru španělského jazyka a literatury. Ve svém výzkumu se věnuje především kontrastivní frazeologii a překladu. Má za sebou také množství překladů z bulharštiny do španělštiny a naopak.

„Myslím, že je důležité, aby si naši studenti a studentky byli vědomi specifik oblasti, ve které se budou jako budoucí hispanisté pohybovat. Dnes je hispanistika globální disciplína, avšak není třeba zapomínat na to, že východní a střední Evropa má svoje kulturní a historická specifika. Náš obor tak čelí s tím spojeným výzvám a možnostem, které by studující měli znát. Myslím, že přizvaní lektoři a lektorky by pro naše studenty a studentky mohli ve výsledku představovat určité modely či vzory,” doplňuje Vázquez Touriño.

Předmět Hispanistika ve střední a východní Evropě vznikl v souvislosti s iniciativou Red de Hispanistas de Europa Central (Síť hispanistů ve střední Evropě), která sdružuje téměř dvacítku univerzit v osmi různých zemích v rámci programu CEEPUS. Ve studijním katalogu se nachází pod označením SJ1B041 El hispanismo en Europa Central y Oriental.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info