Interdisciplinární online konference přiblíží výzvy a příležitosti pro Latinskou Ameriku v době globalizace

Mezinárodní konference s názvem América Latina: Amenazas, desafíos y oportunidades (Latinská Amerika: Hrozby, výzvy a příležitosti) se bude letos konat v online prostoru, a to 25. listopadu 2020.

6. 11. 2020 Eva Lalkovičová

Bez popisku

Mezinárodní konference s názvem América Latina: Amenazas, desafíos y oportunidades (Latinská Amerika: Hrozby, výzvy a příležitosti) se bude letos konat v online prostoru, a to 25. listopadu 2020.

Tématem konference jsou výzvy, před kterými v současnosti stojí celý svět. Radikální transformace, k nimž dochází, mohou pro společnosti představovat hnací motor, který je dovede k dalšímu rozvoji, anebo naopak brzdu, která tento rozvoj zpomalí. Proměny jsou a vždy byly pevnou součástí vývoje společnosti, avšak v současné době nabraly spád, který jsme jako lidstvo dosud nezažili. Navíc se objevují problémy a témata, která nás globálně spojují a vyžadují globální řešení – příkladem je i globální oteplování a klimatická krize.

Těmto a dalším souvisejícím otázkám se bude věnovat konference, která má interdisciplinární charakter, jelikož se jí zúčastní výzkumníci z různých akademických odvětví. Konferenci zaštiťuje konsorcium UNIDA, jehož je naše univerzita členem, a má proto mezinárodní přesah.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info