Přednáška: Mgr. Daniel Vojtek, PhD. (KAaA FF UPJŠ Košice)

19. 10. 2023

Srdečně vás zveme na přednášku Mgr. Daniela Vojtka, PhD. na téma Flektivizačné a slovotvorné aspekty galicizmov v slovenčine, která se uskuteční ve středu 8. 11. v učebně L11. Pokud vás téma zaujalo a nemůžete se zúčastnit osobně, připojte se online zde.

Anotace:

Témou prednášky sú dva primárne aspekty preberania lexém z analytickej francúzštiny do flektívnej slovenčiny. Prvým je flektivizácia, teda morfologická adaptácia a druhým je slovotvorný potenciál týchto flektivizovaných lexém primárne v derivačných procesoch prijímajúceho jazyka. Výsledky sa opierajú o analýzu multiparametrového súboru obsahujúceho viac ako 3 000 lexém tohto typu. 

Podrobnější popis:

Problematika jazykových kontaktov a z nej vyplývajúceho preberania lexém z jazyka L1 do jazyka L2 je už dlhší čas objektom živého záujmu lingvistov. V súčasnej slovenčine aktuálne evidujeme cca 3 000 lexém prevzatých z francúzštiny. V jazykovom kontakte francúzština → slovenčina možno v procese integrácie výpožičiek vnímať primárne dva aspekty, flektivizačný a slovotvorný. V prvom ide o prirodzený proces tzv. morfologickej adaptácie lexémy z majoritne analytickej francúzštiny, nevyhnutnej pre normálne začlenenie a fungovanie lexémy v gramatickom systéme flektívnej slovenčiny. Tento proces je sprevádzaný mnohými adaptačnými mechanizmami a ich rezultátmi ako sú transfonemizácia, transortografizácia, transgenerizácia atď. V druhom ide o takpovediac slovotvornú potenciu lexémy v jazyku L2, kde slúži ako motivant v rámci slovotvorných hniezd a radov. Pomer flektivizovaných nemotivovaných lexém a ich odvodením (prevažne derivátov) v skúmanej materiálovej báze je 1:3 (750 SNS, 2 200 SMS). Pri skúmaní flektivizačných a slovotvorných formantov galicizmov sa ukazuje pomerne nezanedbateľná miera polyfunkčnosti takýchto afixov, výrazne prítomná najmä v adjektívach a verbách. Znamená to, že identický formant má v lexikálne nemotivovanom slove flektivizačnú (gramatikalizačnú) funkciu, zatiaľ čo v derivátoch má slovotvornú funkciu (napr. ný, ovať).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info