Celoživotní vzdělávání

Obory celoživotního vzdělávání jsou realizovány jako placená dvousemestrová paralelní studia a jsou určeny zejména pro potencionální zájemce o řádné studium těchto oborů na FF MU. Pokud uchazeč v rámci podmínek celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí kurzy v rozsahu povinného penza nezbytného pro absolvování 1. roku řádného studia daného oboru, může být přijat do řádného prezenčního nebo kombinovaného studia tohoto oboru a všechny studijní výsledky mu budou uznány.

Vzdělávání po celý život

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info