OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY A DOPAD

Bez popisku

- Vývoj inovativního přístupu k výuce jazyků pro akademické prostředí;

- Vývoj kvalitních a otevřených zdrojů pro výuku a studium jazyků v kontextu akademické mobility;

- Vytvoření integrovaného a adaptabilního výukového prostředí, které bude příjemci využíváno k organizování a správě scénářů k výuce jazyků na základě otevřených zdrojů OER dostupných prostřednictvím portálu projektu;

- Vytvoření nástrojů na podporu rozvoje specializovaných komunikačních dovedností určených studentům zapojených do programů spojených s mobilitou;

- Ověření tohoto přístupu na národní a mezinárodní akademické půdě;

- Volný přístup ke kvalitním zdrojům pro studium a/nebo pro podporu vzdělávání tisíců studentů;

- Vytvoření sítě, kde se mohou lidé vzájemně učit a sdílet zdroje, které se v rámci projektu stanou dostupnými;

- Zlepšení dovedností, znalostí a zkušeností potřebných pro vytváření otevřených výukových zdrojů OER pro výuku jazyků;

- Zlepšení jazykových dovedností tisíců lidí, kteří budou dva zmiňované kurzy absolvovat;

Zvýšení povědomí o přínosech "otevřeného vzdělávání" v Evropě. Projekt bude zkoumat potenciál virtuálních vzdělávacích kurzů MOOC (kurzů a komunit) pro odstraňování technologických bariér, umožnění přístupu ke vzdělávání lidem se speciálními potřebami nebo ohrožených marginalizací;

Bez popisku

- Možnost pro učitele cílových jazyků vytvářet scénáře výuky jazyků na základě zdrojů OER dostupných na portálu projektu, sloužícího jako integrované a adaptabilní výukové prostředí;

- Představení ukázek z projektu na mezinárodních konferencích realizovaných v důležitých centrech některých evropských zemí;

- Dostupnost výstupů z projektu v úložišti s otevřeným zdrojovým kódem po skončení projektu;

- Přispění k rozvoji výzkumu v oblasti didaktiky jazyků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info