JEDNOTLIVÉ KROKY

Bez popisku

- Plánování, vývoj a vytvoření dvou virtuálních vzdělávacích kurzů MOOC pro italštinu a portugalštinu, každý z nich složený ze šesti modulů zaměřených na specifické jazykové potřeby výše uvedené cílové skupiny;

- Vytvoření akademických diskurzů v rámci otevřených výukových zdrojů OER, (Open Educational Resources) v italštině a portugalštině obsahujících audio a video materiály a psané texty věnující se akademickým tématům z různých oborů;

- Vytvoření pedagogické příručky podrobně vysvětlující, jak učinit kurzy MOOC a zdroje OER součástí pedagogických výukových nástrojů;

- Plánování, vytvoření a vývoj portálu pro výuku jazyků pomocí kurzů MOOC a zdrojů OER sloužícímu jako integrované a adaptabilní výukové prostředí využívané příjemci k organizování a spravování scénářů výuky jazyků na základě zdrojů OER;

- Pilotní fáze (dodání a vyhodnocení dvou virtuálních vzdělávacích kurzů MOOC);

- Vyhodnocení a vytvoření monitorovacích nástrojů;

Bez popisku

- Aktivity zaměřené na dopad a diseminaci projektu vycházející z realizace dvou mezinárodních vědeckých konferencí spojených s výzvou k předkládání příspěvků, vydáním e-knihy se sborníkem z konference a využitím různých prostředků (brožura, video, informační bulletiny, webové články v periodikách na národní/mezinárodní úrovni, sociální média, vkládání odkazů na webové stránky).

- Vytvoření recenzovaného sborníku obsahujícího výběr výzkumných prací účastníků mezinárodních konferencí věnovaných kurzům LMOOC pro sociální a geografickou mobilitu. Tématem bude také otázka efektivnosti kurzů LMOOC jako nástroje pro samostudium na straně jedné, a jako součásti výukového pedagogického scénáře na straně druhé, stejně jako srovnání tohoto přístupu s přístupy jinými.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info