CÍLE PROJEKTU

Bez popisku

Projekt LMOOC4Slav přichází s návrhem vytvoření studijního nástroje na podporu akademické úspěšnosti studentů vyjíždějících za studiem do zahraničí. Cílovou skupinou, přestože ne výhradní, jsou studenti ze zemí mluvících slovanskými jazyky, kteří studují románské jazyky, konkrétně italštinu a portugalštinu. Slovanskými jazyky mluví více než 315 miliónů lidí žijících ve východní a střední Evropě a na Balkáně, spolu s velkým množstvím imigrantů po celém světě. Učení se románským jazykům mluvčími pocházejícími ze slovanského prostředí vykazuje řadu obtíží, včetně nutnosti osvojení si odlišného písma v případě některých slovanských jazyků. Kromě toho, na rozdíl od jiných jazyků, nebylo uděláno mnoho v souvislosti s vytvořením kvalitních pedagogických zdrojů pro výuku akademické italštiny a portugalštiny, které by byly inovativní a volně přístupné.

„Vzdělávací kurzy MOOC lze využívat jak během mobilit, tak před samotným odjezdem, a jejich záměrem je studentům poskytnout nezbytné prostředky k dosažení úspěchu.“

autoři projektu

Projekt přichází se dvěma virtuálními vzdělávacími kurzy MOOC, jedním pro italštinu a jedním pro portugalštinu, uspořádaných do 6 modulů, které studentům umožní přístup k autentickým situacím z akademického prostředí, jakož i k různým studijním nástrojům s cílem zlepšit jejich schopnost naučit se, jak se učit. Tyto vzdělávací kurzy MOOC jsou určeny pro samostatné a nezávislé studium a lze je využívat jak během mobilit, tak před samotným odjezdem, a jejich záměrem je studentům poskytnout nezbytné prostředky k dosažení úspěchu. Na druhé straně učitelé italštiny a portugalštiny ve slovansky mluvících zemích potřebují specifické nástroje, které by jim usnadnily výuku akademického jazyka a naučily studenty jak rozvíjet svou samostatnost, a to především prostřednictvím kognitivních a metakognitivních strategií. Tento projekt má přispět i jim, neboť počítá s vytvořením bohatého souboru otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) zaměřených na výuku italštiny a portugalštiny včetně audiovizuální podpory umožňující reflexi jazykových prvků i kinestetických a sociokulturních charakteristik akademického prostředí.

S ohledem na to, že slovanské jazyky zahrnují západoslovanské a jihoslovanské jazyky, budou některé aktivity kurzů MOOC vytvořeny ve dvou různých verzích, aby se tak usnadnilo studium vysokoškolákům patřících do jedné z těchto jazykových skupin. Očekává se velice zásadní dopad, a to díky vytvoření vzdělávacích kurzů MOOC, vzdělávacích zdrojů OER, pokynů pro hodnocení jazykových kurzů MOOC a díky portálu, na němž budou přístupné veškeré zdroje OER vytvořené během projektu, vše k volnému využití. Účinek bude ještě zesílen přítomností pěti univerzit, které mají množství kontaktů a výměnných dohod s řadou zemí. Projekt má rovněž sloužit učitelům italštiny L2 a portugalštiny L2, neboť předpokládá vytvoření úložišť OER zdrojů určených k výuce italštiny a portugalštiny včetně audiovizuální podpory.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info