Projekt Romance languages for Slavic-speaking university students se stal součástí festivalu LusoFest

17. 5. 2023

Bez popisku

Projekt Romance languages for Slavic-speaking university students byl součástí programu festivalu LusoFest. Cílem tohoto festivalu je každoročně přiblížit veřejnosti portugalský jazyk a kulturu portugalsky mluvících zemí.

Bod programu nazvaný „Open studio“ (9.5. 23 od 10:00 do 15:00) nabídl zájemcům možnost přijít se podívat, jak probíhá filmování rozhovorů na odborná témata. Například: Jak se řeší dědické řízení? Jak zněla diagnóza? Jaké jsem úrokové sazby? Jak vyřešit složitou rovnici? Kam si zajít poslechnout portugalské fado? Jak oslavit Karneval v Brně? Tyto otázky rozvíjely studentky portugalštiny v odborném jazyce a byly doplněny o krátké video-prezentace Ivy Svobodové, která v nich přednesla úvodní vhledy do odborné portugalštiny v medicíně, matematice, ekonomii, právu a filologii. Další zajímavostí je také prezentace o indiánech v brazilské literatuře Evy Batličkové. Ke každému z témat máme nachystánu také stěžejní video - přednášky odborníků z portugalských univerzit.

Pořízené záznamy budou zahrnuty do audiovizuálních materiálů OERs projektu LMOOC4SLAV (portugalštiny nerodilých mluvčích) a budou využity k didaktickému zpracování, k výzkumu a výuce portugalštiny zejména na vysokých školách, ale také na školách středních, kde se zvažuje zavést portugalštinu do nabídky výuky cizích jazyků.

Akce se zúčastnily:
Iva Svobodová, Eva Batličková , Lucie Barbara Pěgřimová, Věra Vidoňová, Adéla Křížová, Kristína Zorvanová, Renata Misková, Terezie Šalomounová, Elena Rozbořilová, Anna Lažová, Anna Vohryzková a Hana Markesová.

Poděkování: Děkujeme Fátimě Néry Plch za revizi textů, Martinovi Ingrovi a Irině Matusevič za technickou výpomoc, Saskii Ovšonkové, Martině Fritzové a Evě Klišové za výpomoc s tvorbou dialogů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info