Projekt Romance Languages for Academic Slave-speaking University Students prezentován v programu Blended Intensive Programme (Erasmus +) na Univerzitě v Portu

Projekt Romance Languages for Academic Slave-speaking Students (www.lmooc4slav.eu) byl prezentován v rámci přednášek zvaných ENSINAR PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA: CRUZAR EXPERIÊNCIAS, MULTIPLICAR RECURSOS (BIP Erasmus+) na Univerzitě v Portu, a to hned ve třech fázích.

6. 6. 2023

Bez popisku

Sérii přednášek na téma výuka a výukové zdroje portugalského jazyka zahájila 5.6.2023 Iva Svobodová příspěvkem nazvaným „Formação de palavras em português contemporâneo“. Představila mimo jiné i to, jak byla oblast derivologie, kompozice a neologismů využita při tvorbě didaktických materiálů vědecké portugalštiny. Posluchače seznámila s charakteristikou slovní zásoby v medicíně, ekonomii, matematice, právu a také žurnalistice a poukázala na vývojové tendence ve vědecké terminologii.

V dalších bodech programu Isabel Duarte, Fátima Silva a Ângela Carvalho, budou prezentovat ve dvou fázích nově vytvořený Massive open online course nazvaným Aprender Português académico. Ve dnech 12.-13.6. 23 autorky seznámí posluchače BIP s obsahem a využitím tohoto kurzu pro didaktické a lektorské účely.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info