Projekt LMOOC4slav prezentován na Mezinárodním paremiologickém kolokviu v portugalské Taviře

13. 11. 2023

Na 17. Mezinárodním kolokviu o příslovích v portugalské Taviře byl 6.11.2023 přednesen příspěvek s názvem Románské jazyky pro slovansky mluvící vysokoškolské studenty: přísloví jako zdroj výuky akademické portugalštiny. Iva Svobodová v něm ukázala, jak přísloví byla využita při tvorbě otevřených vzdělávacích zdrojů (OER) se zaměřením na výuku a studium portugalského jazyka pro specifické účely, konkrétně pak v oblasti medicíny, ekonomie, matematiky, filologie, žurnalistiky i práva. Přísloví mohou sloužit jako most spojující znalosti obecné s těmi vědeckými a zároveň jako motivační složka posilující komunikační a diskurzivní dovednosti. Cílem prezentace bylo popsat různé kontexty, do nichž byla přísloví zařazena.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info