Románské literatury

Navrhované směry výzkumu se zaměřují na dynamiku center a periferií v oblastech, kde jsou románské jazyky přítomny, od francouzštiny přes španělštinu, portugalštinu, italštinu až po katalánštinu či jiné jazyky, ať už se jedná o evropský kontinent, Ameriku, Afriku nebo Asii. Je důležité vzít v úvahu souvislosti uvnitř jednotlivých jazykových a kulturních oblastí, vztahy moci mezi kulturami a literaturou a proměny těchto vztahů. Řečeno jinak, náš zájem se soustředí na procesy, které vedou k posílení periferií, vzniku nových center, k transmutacím samotných center. Důraz bude kladen na strukturující prvky literárního pole, dynamiku příslušné poetiky, kritické a metakritické pojmy, které podporují tyto změny.

Návrhy

  • posílení periferií a jejich důsledky
  • nacionalizace a denacionalizace literatury
  • dynamika postkoloniálního vývoje
  • vztahy mezi silnějšími a slabšími, majoritami a minoritami, např. v kontextu Pyrenejského poloostrova (vztah mezi španělskou, katalánskou, baskickou a galicijskou sférou), v Belgii nebo ve Švýcarsku
  • vznik nových poetik a konceptů literatury

Jazyky příspěvků: francouzština, španělština, italština, portugalština, katalánština, angličtina

Návrhy příspěvků z oblasti románských literatur zasílejte prostřednictvím registračního formuláře zde.

Pro další informace ohledně tohoto zaměření nás můžete kontaktovat na cpliterature@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info