Lingvistika románských jazyků

V oblasti románské lingvistiky bude věnována pozornost vztahům moci a prestiže (skryté i explicitní), které vedly k distribuci jazykových center a periferií v oblastech, kde se mluví románskými jazyky. To se může týkat vztahů diglosie (v rámci variet jednoho jazyka i vztahů mezi různými jazyky, z nichž alespoň jeden je románský), jazykové geografie, sociolingvistiky nebo jazykové politiky a jazykového plánování románských jazyků. Zaměření příspěvků může být jak diachronní, tak i synchronní.

Návrhy

  • diglosie a bilingvismus v románských jazykových oblastech
  • ohrožené jazyky (románské i nerománské) v oblastech rozšíření románských jazyků
  • jazyková politika a jazykové plánování románských jazyků (ze synchronního i diachronního pohledu)
  • jazykové mapování (language landscaping)

Jazyky příspěvků: francouzština, španělština, italština, portugalština, katalánština, angličtina

Návrhy příspěvků z oblasti lingvistiky románských jazyků zasílejte prostřednictvím formuláře zde.

Pro další informace ohledně tohoto zaměření nás můžete kontaktovat na cplinguistics@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info