LAB je fórum provozované Katedrou románských jazyků a literatur Masarykovy univerzity v Brně a jeho cílem je
- povzbuzovat diskusi o různých tématech a výzkumných perspektivách při osvojování druhého jazyka
- podněcovat spolupráci mezi pracovními skupinami a jednotlivými akademickými pracovníky
– sdílet předběžné výsledky probíhajícího výzkumu

Co LAB dělá?
- organizuje setkání, semináře, studijní dny, prezentace

Jakými tématy se LAB zabývá?
- vývojové modely pro nemateřský jazyk
- struktura mezijazyků
- metody sběru dat
- modely akviziční analýzy
- nemateřské jazyky a migrace
- druhé jazyky a gramotnost
atd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info